Onteigeningen

Ter Heegde makelaars en adviseurs is een uiterst betrokken belangenbehartiger in onteigeningskwesties.

De behoefte aan grond bij de overheid blijft. Dit kan gaan om stadsuitbreiding, maar ook om natuurontwikkeling of wegenaanleg.

In het kader van het  "algemeen belang"  wordt ieder jaar weer een grote aanslag gepleegd op het totale areaal grond in particuliere handen.

De aankopende overheid is een geduchte partij om mee te onderhandelen; professioneel en machtig. Zij zal niet schromen om een voorkeursrecht te vestigen of een onteigeningsprocedure op te starten. Kortom, zij zal alles in het werk stellen om uw eigendom zo voordelig mogelijk in handen te krijgen.

Onderhandelen met zo'n tegenpartij is meer dan loven en bieden alleen. Het is een specialistisch vakgebied met vele juridische voetangels en klemmen.

Ter Heegde makelaars en adviseurs beheerst dat vakgebied tot in de details. Wij nemen u niet alleen de zorgen uit handen in een toch al drukke en soms emotionele periode, maar bieden in de onderhandelingen precies dat tegenwicht dat nodig is voor een maximaal resultaat voor u.

Bij onze dienstverlening op dit gebied kunt u alleen maar winnen. De kosten van onze bemiddeling kunnen namelijk, bij een  overheidsaankoop, bij diezelfde overheid worden teruggevraagd. Wij kunnen daardoor optreden als uw belangenbehartiger op kosten van de overheid!

Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het aankopen van vervangend onroerend goed.

Neem contact met ons op