Rangschikking NSW-Landgoed

 

Bent u of wordt u eigenaar van een bezit dat wellicht te rangschikken is onder de Natuurschoonwet (NSW)? Dan is zo’n rangschikking het overwegen alleszins waard. U krijgt dan fiscale voordelen, waardoor u uw bezit makkelijker in stand kunt houden.

Het rangschikken van een NSW-Landgoed vraagt een samenspel kennis van (fiscale) regels en kennis van landschap en natuur.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het is een landgoed van minstens vijf hectare groot, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal één hectare groot is. In sommige gevallen  kan een onroerende zaak kleiner dan vijf hectare als een NSW-landgoed worden aangemerkt.
  • Het landgoed bestaat voor minstens dertig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterrein, een combinatie van beide is ook mogelijk.

Voordelen

Als uw bezit is gerangschikt als NSW-landgoed, kunt u gebruikmaken van gunstige fiscale regelingen:

Voor verwerving geniet u een vrijstelling voor overdrachtbelasting.

Bij schenking of vererving van een NSW-landgoed betaalt u geen belasting bij een opengesteld landgoed en heeft u 50% belastingvrijstelling bij een niet opengesteld landgoed.

Voorwaarde hierbij is wel een bezits- en instandhoudingsverplichting gedurende 25 jaren.      U krijgt een voorwaardelijke fiscale claim ter grootte van uw fiscale voordeel bij vererving, schenking en overdrachtsbelasting. Deze moet u daadwerkelijk betalen op het moment dat u niet aan de instandhoudings- en bezitseis van 25 jaren voldoet.

 Andere voordelen zijn geen rendementsheffing voor (die delen van) het NSW-landgoed dat gekwalificeerd wordt als box 3.

Tenslotte geldt voor ongebouwd onroerende zaken in veel gevallen een vrijstelling van onroerend zaak belasting.

Zijn er ook nadelen?

Allereerst moet u kosten maken om een rangschikkingverzoek te laten opstellen. Als u niet voldoet aan alle voorwaarden dient u misschien extra in te planten om landbouwgrond om te vormen naar natuurgrond. Wellicht moet u eerst nog extra gronden bijkopen om aan de minimale oppervlakte te kunnen voldoen.

Als u landbouwgrond gaat omvormen kunt u in sommige gevallen subsidie krijgen.

Kortom, of een NSW-rangschikking voor u echt interessant is, hangt van een heleboel factoren af. Bovendien moet u soms ver vooruit kunnen kijken en zaken inschatten en/of calculeren waarvan nu nog niet vaststaat of ze ook daadwerkelijk zo verlopen als u denkt.

Ter Heegde makelaars en adviseurs zet voor u alle voors- en tegens op een rij zodat u een gefundeerde beslissing kunt nemen.

Neem gerust contact met ons kantoor. Dan maken wij een afspraak om alle details van een eventuele NSW-rangschikking in uw situatie concreet onder de loep te nemen.

Neem contact met ons op