Grondverwerving

 

Wij kunnen overheden en projectontwikkelaars  vertegenwoordigen bij de grondverwerving voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, fietspaden, natuur, woningbouw en bedrijven - en industrieterreinen.

Uiteraard alleen daar waar wij geen andere partij vertegenwoordigen, zodat verstrengeling van belangen niet aan de orde is.

Voor agrariërs en particulieren kan ter Heegde makelaars en adviseurs zijn kennis en kunde inzetten voor het behartigen van hun belangen bij de verkoop van onroerend goed aan de overheid of projectontwikkelaar.

Doordat ons kantoor voor beide partijen werkzaam is, kunnen wij ons snel een goed beeld vormen van de mogelijkheden en barrières, om zo de juiste strategie te ontwikkelen.

Hierbij zullen wij de belangen van de grondeigenaar altijd met respect tegemoet treden, omdat wij ons bewust zijn van het feit dat een noodgedwongen verkoop een emotioneel proces is.    

Ons streven is dan ook de grondvewerving op een minnelijke wijze tot stand te brengen, zodat de langdurige procedure van onteigening voorkomen kan worden.

Een grondverwerving, tot stand gekomen in goed overleg en tot tevredenheid van alle partijen, daarvoor zullen wij onze uiterste best doen.

Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact met ons op; wij kunnen dan overleggen op welke wijze wij iets voor u kunnen betekenen.  

Neem contact met ons op