Rangschikking NSW-Landgoed

Specialist in landelijk onroerend goed

Rangschikking NSW-Landgoed

Bent u of wordt u eigenaar van een bezit dat wellicht te rangschikken is onder de Natuurschoonwet (NSW)? Dan is zo’n rangschikking het overwegen waard. U krijgt dan fiscale voordelen, waardoor u uw bezit makkelijker in stand kunt houden.

Het rangschikken van een NSW-Landgoed vraagt een samenspel van kennis van (fiscale) regels en kennis van landschap en natuur.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het in bezit van minstens vijf hectare groot, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal één hectare groot is. 
  • Het bezit bestaat voor minstens dertig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterrein, een combinatie van beide is ook mogelijk.

Voordelen
Als uw bezit is gerangschikt als NSW-landgoed, kunt u gebruikmaken van gunstige fiscale regelingen:

  • Voor verwerving geniet u een vrijstelling voor overdrachtsbelasting.
  • Bij schenking of vererving van een NSW-landgoed betaalt u geen belasting bij een opengesteld landgoed en heeft u 50% belastingvrijstelling bij een niet opengesteld landgoed.

Voorwaarde hierbij is wel een bezits- en instandhoudingsverplichting gedurende 25 jaren. U krijgt een voorwaardelijke fiscale claim ter grootte van uw fiscale voordeel bij vererving, schenking en overdrachtsbelasting. Deze moet u daadwerkelijk betalen op het moment dat u niet aan de instandhoudings- en bezitseis van 25 jaren voldoet.

Andere voordelen zijn geen rendementsheffing voor (die delen van) het NSW-landgoed dat gekwalificeerd wordt als box 3.

Tenslotte geldt voor ongebouwde onroerende zaken in veel gevallen een vrijstelling van onroerende zaak belasting.

Zijn er ook nadelen?
Allereerst moet u kosten maken om een rangschikkingsverzoek te laten opstellen. Als u niet voldoet aan alle voorwaarden is het mogelijk om extra in te planten om landbouwgrond om te vormen naar natuurgrond. Wellicht moet u eerst nog extra gronden bijkopen om aan de minimale oppervlakte te kunnen voldoen.

Kortom, of een NSW-rangschikking voor u echt interessant is, hangt van meerdere factoren af. Bovendien moet u soms ver vooruit kunnen kijken en zaken inschatten en/of calculeren waarvan nu nog niet vaststaat of ze ook daadwerkelijk zo verlopen als u denkt.

Ter Heegde makelaars en adviseurs zet voor u alle voors- en tegens op een rij zodat u een gefundeerde beslissing kunt nemen. Neem gerust contact op met ons kantoor. Dan maken wij een afspraak om alle details van een eventuele NSW-rangschikking in uw situatie concreet onder de loep te nemen.